Kogeneracijski generatorji Spanner Re² proizvajajo toploto elektriko in toploto prek uplinjevalnika lesne biomase iz lesenih sekancev. Sistema za uplinjevanje lesa je visoko učinkovit, okolju prijazen in predvsem gospodaren.

 

Elektrika

in toplote

iz lesa

 Strom  Steckdose titel  Holz titel